Козметик Експрес ЕООД

САЙТА Е В РЕКОНСТРУКЦИЯ

Контакти:

София, ул. Мими Балканска 140, Логистичен център Транспрес, сграда 1

тел.: 02 920 00 22, факс: 02 929 13 84

e-mail: office@cosmetic-express.bg