Общи условия


Общи условия за ползване на www.cosmetic-express.bg и www.himalayadirect.bg
 I. Дефиниции

ДРУЖЕСТВОТО означава Козметик Експрес ЕООД.
ЗЗП означава Закон за защита на потребителите.
ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.
САЙТ или ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН означават уебсайтовете www.cosmetic-express.bg и www.himalayadirect.bg
ПОЛЗВАТЕЛ или КЛИЕНТ означава лице, ползващо сайтoвете www.cosmetic-express.bg и
www.himalayadirect.bg
ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги

II. Общи положения

Тези уебсайтове са собственост на Козметик Експрес ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул.”Любата бл.14-22, вписано в Търговския регистър с ЕИК 130 979 096,  с идентификационен № по ЗДДС BG130 979 096,  телефон за контакт. 02 920 00 22, е-мейл: office@cosmetic-express.bg

Цялото съдържание на уебсайтoвете е предмет на авторски права, принадлежащи на ДРУЖЕСТВОТО. Нищо на тези уебсайтове не трябва да бъде разбирано като даващо Ви съгласие или разрешение да използвате снимка, търговска марка, лого или друга информация от тези уебсайтове. Копирането или свалянето на информация от сайтовете не прехвърля върху Вас авторските права върху тази информация. Съдържанието на тези сайтове може да бъде променяно на постоянна база от ДРУЖЕСТВОТО.

III. Регистрация

Регистрация на сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за поръчка на продукти в онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно, без да е необходима регистрация. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени при регистрация, са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията, ползвателят ще получи потвърждение чрез е-мейл, с потребителското име и парола, с които ще може да влиза в своя профил в www.cosmetic-express.bg и
www.himalayadirect.bg
IV. Стоки и информация

Чрез електронна поръчка от сайтовете могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в Кошницата на ползвателя, съгласно механизма на работа на магазина. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки, включително, но не само, състав на продуктите, производител и други е описана от производителя и или вносителя на етикетите на артикулите.

V. Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото без предупреждение да ги променя. Представените цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставка, която зависи от избраната от клиента опция за доставка. Цената за доставка е посочена отделно при поръчка, преди потвърждаването на поръчката.
- първо ниво 4,99 лв.  при поръчка на стойност до 9,99лв.
- второ ниво 2,99 лв.  при поръчка до 39,99лв. 
 - безплатна доставка за поръчки над 40 лв.
Цената за доставка е посочена отделно при поръчка, преди потвърждаването на поръчката.

В цената на артикулите не е включена цената за доставка.

VI. Поръчки

Поръчки могат да извършват само регистрирани потребители, приели общите условия. Ако ползвателят пожелае да получи фактура, фактурирането на закупените продукти става само в български лева. Сроковете за доставка на поръчките зависят от партньорите на ДРУЖЕСТВОТО - куриерски фирми. Възможностите за доставка могат да бъдат променяни от ДРУЖЕСТВОТО по всяко време и обявявани на сайта.

VII. Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана стока, като използва по свой избор една от изброените в Кошницата възможности за доставка и плащане. Ако ползвателят избере опцията за доставка с куриер и плащане с Наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули, плюс цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Независимо от избрания начин на плащане, всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на ДРУЖЕСТВОТО цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина. Ползвателят получава заедно със стоката касова бележка и документ, в който е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка. Когато плащането се извършва чрез Наложен платеж, купувачът предава на куриера сума, равна на общата дължима сума (включваща цената на поръчката и цената на доставката), което се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката от куриера към клиента), който служи за разписка. С подписването на талона за приемо-предаване, клиентът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата, представляваща продажната цена на доставената поръчка. 

На www.cosmetic-express.bg и
www.himalayadirect.bg е възможно плащане и чрез сметки в ePay.bg и Easypay.bg. Всички електронни плащания чрез сметки в ePay.bg и Easypay.bg се извършват чрез системата и на сайта на ePay.bg и Easypay.bg. www.cosmetic-express.bg и www.himalayadirect.bg не съхраняват данни за карти и лични сметки. Съответно условията за плащане на ePay.bg и Easypay.bg са валидни при плащане чрез сметка в ePay.bg и Easypay.bg.

VIII. Договор

Договорът за продажба от разстояние между ДРУЖЕСТВОТО и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ДРУЖЕСТВОТО. При извършване на поръчка, клиентът получава потвърждение по е-мейл, че поръчката му е приета. Преди изпращане на поръчаната стока, ДРУЖЕСТВОТО има право да се свърже с клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Когато клиент избере да получи поръчката си на място, в офиса на Козметик Експрес ЕООД в гр. София, клиентът има три дни след като поръчката му е готова, за да я получи и да заплати цената й. В случай, че не се яви в офиса на Козметик Експрес ЕООД в този срок, поръчката се счита за анулирана, а стоката може да бъде пусната отново в продажба. Офисът на Козметик Експрес ЕООД се намира в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ №1, с работно време от понеделник до петък от 08:00 до 17:00 ч.

Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на потребителското си име и парола. Всяка изпратена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на ДРУЖЕСТВОТО за редовна, ако са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляря.

В случай че клиент е избрал да заплати стоката с Наложен платеж, договорът за продажба от разстояние се счита за анулиран, когато:

- Клиентът не заплати фактурата на куриера в момента на доставката.

- Клиентът е посочил неверен или неточен адрес или едновременно не е на посочения адрес в деня на доставката и не отговаря на телефоните, посочени за контакт, за да се договори с куриера за получаването доставката.

IX. Доставка на поръчана стока

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер, или може да бъде получена на място в офиса на Козметик Експрес ЕООД. Офисът е на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ №1 с работно време от понеделник до петък от 08:00 до 17:00 ч.

Доставки се извършват само на географската територия на България. При доставката получателят подписва стокова разписка за приемо-предаване, който удостоверява точното изпълнение на поръчката.

Доставката се извършва в тридневен срок. При извънредни обстоятелства ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира потребителя.

Стоките се доставят на получателите на ръка срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката. При невъзможност за връчване на пратката, не по вина на ДРУЖЕСТВОТО или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от клиента телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера клиентът може да получи поръчката. При невъзможност за връчване на пратката не по вина на ДРУЖЕСТВОТО или куриера и невъзможност да се установи контакт с клиента, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.

X. Връщане и рекламации на стоки

Клиент има право да върне продуктите, поръчани от www.cosmetic-express.bg и
www.himalayadirect.bg в рамките на 14 дни от датата на доставката на продукта. За да бъде приет върнатия продукт е нужно: (1) клиентът да изпрати е-мейл от е-мейла, с който e направена поръчката, на адрес: sales@cosmetic-express.bg,  в който да посочи номера на поръчката, кода/овете на върнатия/те продукт/и и да уточни начина на връщане от ДРУЖЕСТВОТО към него на платената от него сума и ако е нужно да посочи IBAN и (2) да изпрати продукта на ДРУЖЕСТВОТО по куриер или да го донесе на посочения в секция Контакти адрес на ДРУЖЕСТВОТО. ДРУЖЕСТВОТО следва да получи продукта  с неговите оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана от клиента, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия на член 55 от Закона за защита на потребителя, заедно с касовата бележка, стоковата разписка, етикета на продукта и опаковката. В случай, че е била издадена фактура, е необходимо да бъде върната и тя.

Потребителят е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.

Не трябва да е нарушена целостта на поставения върху продукта етикет.

При неизпълнение на тези условия Дружеството запазва правото си да откаже приемане на върната стока и съответно да не възстанови платената сума от Потребителя.

Клиентът има право да получи само стойността на върната стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й.

При поръчка, в която артикулите са на стойност над 40 лв. и която е заплатена по електронен път - с  еPay, Easypay сметка или с наложен платеж, Обикновената доставка е безплатна. При рекламация или връщане на продукт/и, включен/и в такава поръчка, поради което стойността на артикулите в поръчката става под 40 лв., ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да удържи цената на обикновената доставка от върнатата на клиента сума за върнати артикули. 

В случай, че клиентът открие явни недостатъци на стоката, като нарушена опаковка, той може да върне артикула и да поиска връщане на парите или замяна на продукта. Рекламация на стоката трябва да се предяви веднага щом е открит дефект. Съответно при рекламация ДРУЖЕСТВОТО може да върне заплатената от клиента цена на артикула съгласно описаната по-горе процедура или да замени продукта.

Рекламацията трябва да е придружена от: фактура (ако има издадена такава по желание на клиента), касова бележка, стокова разписка и документ за доставката. Дружеството няма задължение да удовлетворява рекламации, които не съдържат някои от посочените документи.

Разходите за куриер по получаване и връщане на продукта са за сметка на клиента / ползвателя. Живеещите в гр. София могат да върнат продукта и в офиса на Козметик Експрес ЕООД на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ №1 от понеделник до петък от 08:00 до 17:00 ч.

ДРУЖЕСТВОТО ще Ви възстанови заплатената сума възможно най-бързо и не по- късно от 30 дни след получаване на стоката обратно. Връщането на парите става по един от следните начини:

- По банков път, на посочена от клиента банкова сметка (IBAN)

- В брой, при връщане на място в офиса на Козметик Експрес ЕООД в София

При връщане или рекламация на стока, потребителят трябва да изпрати стоката и стоката трябва да пристигне на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ №1 за Козметик Експрес ЕООД или да я донесе лично на адреса от понеделник до петък от 08:00 до 17:00 ч.

Всички разходи, които Потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката остават за негова сметка.

XI. Защита на личните данни

ДРУЖЕСТВОТО е подало заявление за регистриране като администратор на лични данни. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ДРУЖЕСТВОТО и упълномощени от него трети лица за целите на коректното изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока, за бизнес анализи с цел подобряване на услугите, предоставяни от ДРУЖЕСТВОТО, за маркетингови и рекламни цели и анализи на ДРУЖЕСТВОТО, за предоставяне на информация относно маркетингови кампании, промоции и томболи, организирани от ДРУЖЕСТВОТО, както и за всякакви други цели, разрешени от закона.

Личните данни, които ДРУЖЕСТВОТО събира задължително от клиентите си, във връзка с обработване и доставка на поръчките им, са посочени във формуляра за регистрация и в Кошницата при поръчка.

Предоставянето на личните данни е напълно доброволно от страна на клиента и той може по всяко време да получи информация за използването и обработването на личните му данни, както и да поиска профилът му, съдържащ личните данни, да бъде заличен, като за целта е необходимо да изпрати писмено искане до sales@cosmetic-express.bg
ДРУЖЕСТВОТО не предоставя личните данни на потребителите си на трети лица, извън изрично упоменатия по-горе случай на доставка на поръчки и предвидените в закона случаи, и предприема всички необходими мерки за тяхната защита.

При съмнение от страна на клиент, че профилът му се използва неправомерно, той трябва незабавно да се свърже с ДРУЖЕСТВОТО.

ДРУЖЕСТВОТО няма достъп до данни, чрез сметки в ePay.bg и Easypay.bg, и по никакъв начин не ги регистрира или съхранява. Достъп до тях имат съответно ePay.bg и Easypay.bg. Те гарантират сигурността на данните на клиента.

XII. Други

ДРУЖЕСТВОТО се ангажира да предоставя само стоките, представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация, представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности и цени на стоките, е валидна единствено и само към момента на представянето и, като ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на клиента е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и други.

Профилите на ползватели, които нарушават условията за ползване на онлайн магазините, както и профилите на ползватели, които ги използват не по предназначение, могат да бъдат заличавани.

Настоящите общи условия важат за продажба на стоки на крайни клиенти, с цел лична употреба. При желание за закупуване на стоки от нас от физически или юридически лица с цел препродажба, моля обърнете се към нас за получаване на индивидуална оферта.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

ДРУЖЕСТВОТО не е отговорно за каквито и да било грешки, които могат да възникнат на сайта, поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, технически причини или други.

ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство.